Luật quảng cáo

Điều 39. Quảng cáo của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam1. Tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động tại Việt Nam được quảng cáo về sản phẩm, hàng ...

Luật Quảng cáo 2012 với 43 Điều quy định về hoạt động quảng cáo; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo; quản lý Nhà nước...

Luật quảng cáo 2012

QUỐC HỘI ------------------ Luật số: 16/2012/QH13 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------...

More Articles

More From: Luật quảng cáo

Cty TNNH MTV QUẢNG CÁO MỸ THO

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hotline: 091 8242 161

Please publish modules in offcanvas position.